2021m. namų statyba: ar galite statyti be projekto ir statybų leidimo?

Vis dar pasitaiko klausimų, kada nereikalingi namų projektai ir statybų leidimai. Pabandysime pateikti savo turimą informaciją, kad susigayžudyti būtų lengviau.

Statant namus VISADA reikalingi statinio PROJEKTAI: tai leičia tiek gyvenamuosius, tiek poilsinius namus.

Poilsiniam, ūkiniam, pirties namui bus reikalingi namo brėžiniai bei parinka vieta sklype.

Gyvenamajam namui, nepriklausomai nuo jo dydžio, bus reikalingas pilnas projektas su aiškinamaisiais raštais, tinklų projektais, energiniu modeliavimu, konstruktyvine ir architektūrine projekto dalimis.

Statybų LEIDIMAI VISADA reikalingi bet kokio dydžio GYVENAMIESIEMS namams. Statybų leidimą statyti naują statinį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Iki 2016m. buvo leidžiama nesudėtingų II grupės pastatų, t.y. gyvenamųjų namų iki 80m2 statyba be statybos leidimų. Nuo 2017m ir šiuo metu bet kokie gyvenamieji namai turi gauti staybos leidimus.

Nesudėtingų statinių kategorijai priklauso statiniai, kai namo aukštis yra iki 8,5 m, plotas iki 80 kv. m, atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6,0 m, rūsys neįrengiamas už pastatų ribų.

Leidimo statyti naują statinį nereikia tik I grupės nesudėtingiems statiniams ne miesto teritorijoje, t.y. sodo namams iki 80m2/aukštis iki 8,5m, ūkinimas pastatams iki 50m2/aukštis iki 5m.

Leidimas privalomas šiais nesudėtingojo (iki 80m2) statinio statybos atvejais:

1. Statant ar rekonstruojant I grupės (ūkinis iki 50m2 /aukštis iki 5m, sodo iki 80m2/aukštis iki 8,5m) nesudėtingą statinį – kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje.

2. Statant ar rekonstruojant II grupės (gyvenamasis, ūkinis iki 80m2/ aukštis iki 8,5m) nesudėtingąjį statinį mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir kt.

3. Statant II grupės (gyvenamasis iki 80m2/ aukštis iki 8,5m) nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą.

4. Rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją.

5. Statant ar rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Aikštelės, pavėsinės, šiltnamiai ir kt. nesudėtingi statiniai statomi gyvenamojo namo sklype nereikalauja  statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento, esant toms pačioms sąlygoms.
Statant stogo neturinčius inžinerinius statinius būtina išlaikyti ne mažesnį negu 1 m atstumą iki sklypo ribos. Statant iki 8,5 m aukščio pastatą, šis atstumas yra 3,0 m. Norint sumažinti šį atstumą, būtinas kaimyninio sklypo savininko sutikimas.
Statinio projekto nereikia rengti ir statybą leidžiančio dokumento nereikia gauti, kai yra atliekami būsto paprastojo remonto darbai, nekeičiama pastato išorė ir pastatas nėra kultūros paveldo statinys. Statinio paprastojo remonto statybos rūšiai priskiriami statybos darbai, kai atliekant statybos darbus yra nekeičiamos (nepertvarkomos, nestiprinamos, nesilpninamos, nekeičiamos) statinio laikančiosios konstrukcijos.
Statybos darbai gali būti vykdomi ūkio, rangos, mišriu, statybos valdymo ir kitais įstatymams neprieštaraujančiais būdais.

 

2021m. namų statyba: ar galite statyti be projekto ir statybų leidimo? /
Scroll to Top